Letní sezóna 2024

Zimní sezóna 2023/2024

poslední úprava: František Jahelka | 8. leden 2014

Cvičitelský a instruktorský kurz Paseky 2013

V termínu 11. - 15. 12. 2013 proběhlo v Pasekách nad Jizerou na chatě Hermína školení a doškolení lyžařských kvalifikací.  Kurz vedli lektoři Pražského klubu lyžařů, akreditovaného zařízení  MŠMT  František Jahelka, Jan Skřivánek a Pavel Kubásek. Zkoušky cvičitele lyžování úspěšně složil  Milan Chlup, který měl zápočet od Pedagogické fakulty UK v Hradci Králové. Kvalifikaci instruktor lyžování získali Jakub Fajfr, Jan Hartig a Pavla Šikolová. Během školení se lehce zranila Klára Holubová a nemohla proto skládat praktické zkoušky.  Doškolení  instruktora  lyžování  bylo uděleno Lucii Jonové a Janě Fajfrové, které mají kvalifikaci našeho akreditovaného zařízení.  Dívky  zároveň dostaly zápočet ke zkouškám na cvičitele.  V letošní divné zimě byly sněhové podmínky  velmi  dobré a  i počasí se   vydařilo. Pouze účast  byla letos  menší. Bylo to zřejmě způsobeno nejistými podmínkami začátku sezony.

Fotky si můžete prohlédnout zde