Letní sezóna 2024

Zimní sezóna 2023/2024

poslední úprava: František Jahelka | 15. listopad 2009

Hasičský Tábor Osika 2009

Letošní tábor se konal první srpnový týden (od soboty 1. 8. do soboty 8. 8. 2009). Nacházel se v oblasti České Kanady, nedaleko Nové Bystřice, v blízkosti rybníka Osika. „Bydleli" jsme v pořadových stanech, ve kterých někteří z nás spali poprvé. Tábor se točil převážně kolem hasičiny, abychom byli připraveni na soutěže, samozřejmě jsme asistovali kuchaři v polní kuchyni a chodili ke studánce pro vodu.  Měli jsme ale čas i na další činnosti - chodili jsme se koupat do rybníka, vyzkoušeli si evakuaci, měli noční hlídky, průběžně jsme soutěžili v různých disciplínách a činnostech (za ty jsme byli odměňovány dřevěnými korálky), v celotáborové hře jsme sbírali „puzzlíky", abychom si zjistili cestu k pokladu. Chodili jsme na výlety - např. jsme jeli úzkokolejkou do Jindřichova Hradce, kde jsme se byli podívat na betlém a zpět jsme jeli opět úzkokolejkou, ale tentokrát historickými vagony taženými parní lokomotivou, podívali jsme se také do Kláštera, kde jsme měli možnost prohlédnout si mj. i podzemní katakomby jen se svíčkou v ruce. Navštívili jsme i SDH Nová Bystřice, kde nám ukázali nejen jejich zázemí ale i techniku a vyprávěli o své činnosti. Jedno odpoledne jsme vyrazili i na průzkum okolí tábora, kde jsme objevili několik typů bunkrů hraničního opevnění. Také se na nás byl podívat starosta sboru pan Jiří Smola se svou ženou a vnukem. Počasí nám přálo, okolí bylo krásné, a i když náš pobyt trval jen týden, získali jsme spoustu nových zkušeností, poznali naše kamarády zase z jiné stránky a domů si odvezli nejen poklad a odměny, ale i spoustu nových zážitků. Tábor se nám všem moc líbil a už se těšíme na příští léto. Děkujeme vedoucím - Tomášovi Vršníkovi, Romaně Kostelecké a Blance Mikeskové - za skvělý program, praktikantovi Dominikovi Kašemu za jeho pomoc vedoucím i dětem a v neposlední řadě i  hlavnímu vedoucímu a kuchaři Frantovi Jahelkovi.