Letní sezóna 2024

Zimní sezóna 2023/2024

poslední úprava: František Jahelka | 26. prosinec 2011

Kurz instruktorů, cvičitelů a instruktorů školního lyžování Doškolení v Pasekách n.J. 2011

V termínu 14. - 18. 12. 2011 se uskutečnilo v Pasekách nad Jizerou školení cvičitelů, instruktorů a instruktorů školního lyžování. Ubytováni jsme byli v chatě Hermína. Od středy do pátku večer probíhaly rozbory videa a teoretické přednášky, v sobotu večer pak teoretické zkoušky. Ve čtvrtek a pátek jsme lyžovali ve Vysokém n. Jizerou, v sobotu a v neděli byl výcvik na nové lanovce PIZÁR. V neděli tamtéž na svahu „Turistika" proběhly praktické zkoušky a metodické výstupy.

Lektory byli Franta Jahelka, Jan Skřivánek, a Leoš Trepera. Vedoucím školení byl Franta Jahelka. Zúčastnilo se 11 lyžařů. Kvalifikaci cvičitel lyžování získali tři účastníci, instruktora školního lyžování získaly dvě učitelky,zápočet ke kvalifikaci cvičitel byl udělen dvěma účastníkům a instruktora lyžování získalo pět lyžařů.

V termínu 16. - 18. 12. 2011 proběhlo tamtéž doškolení instruktorů lyžování, cvičitelů a instruktorů školního lyžování kterého se zúčastnili jeden cvičitel, jeden instruktor školního lyžování a dva instruktoři. Všem bylo doškolení uděleno. Letos si s námi počasí do poslední chvíle hrálo a nebylo jisté, zda se bude moci kurz uskutečnit. Nakonec byly sněhové podmínky příznivé, lyžovalo se na dobře upravených svazích ve Vysokém a na Požáru.

Franta Jahelka

Podívejte se také na fotky.