Letní sezóna 2024

Zimní sezóna 2023/2024

poslední úprava: František Jahelka | 19. listopad 2008

Týden mobility 2007

Firma František Jahelka, poskytování tělovýchovných služeb v rámci grantu MČ Prahy 12 pořádala v době Týdne mobility 2007 sportovní akce pro děti a mládež. Jednalo se o cyklistické závody v kategorii nejmenších dětí bez rozdílu pohlaví, kategorie mladších chlapců a děvčat a starších chlapců a děvčat. Dále jsme uspořádali soutěže ve zručnosti na kole i na speciálně upravené tříkolce , kterých se kromě dětí zúčastnili s velkým nasazením i dospělí. Jednalo se o závody ve slalomu mezi kužely, nejpomalejší jízdu na kole na určenou vzdálenost, rovnováhu na kole, prvky kolové apod. Velký úspěch měl i závod dětí ve čtyřech kategoriích do vrchu. V každé soutěži byli první tři nejlepší účastníci odměněni věcnými cenami a sladkostmi. Jako pedagogický dozor a rozhodčí na akci pracovali cvičitelé a instruktoři lyžování a vodních sportů v počtu 8 osob. Všech soutěží se během dne zúčastnilo celkem  asi 100 dětí se svými rodiči i prarodiči.

Celá akce měla myslím velký úspěch a věřím, že by mohla vzniknout i dobrá tradice  pro aktivní využití volného času  dětí a mládeže na obvodu MČ Praha 12 v rámci Týdne mobility tak, jak to už několik let probíhá na Dni Země.