Letní sezóna 2024

poslední úprava: František Jahelka | 21. duben 2008

Pražský klub lyžařů, akreditované zařízení MŠMT

Informace o kvalifikacích

Amatérská kvalifikace instruktor lyžování:

Délka školení: min. 4 dny

Výuka sjíždění dle České lyžařské školy - teoretické přednášky + praktická výuka

Zkoušky praktické: sjíždění na lyžích - přímý výukový postup- alternativní výukový postup

Kvalifikace umožňuje vést výuku dětí i dospělých bez nároku na odměnu (odměna se poskytuje na školách např.formou placeného pedagog.dozoru, placením jízdného na vlecích a podobně).

Cena: 3000 - 4000,- Kč dle cen v lyžařském středisku (ubytování, polopenze,
pojištění, nahrávka osobní techniky na video, lektorné).

Profesionální kvalifikace cvičitel lyžování

Délka školení: 12 dní výuky pod vedením učitele lyžování - člena některého lektorského sboru. Úspěšné absolvování školení stvrzuje učitel udělením zápočtu. Zápočet je nutný k připuštění ke zkouškám Výcvik probíhá na běžeckých a sjezdových lyžích.

Teoretické přednášky: Technika a metodika sjíždění a běhu na lyžích, zdravověda,
pedagogika, mazání a konstrukce lyží, nebezpečí hor, topografie, právní odpovědnost
cvičitele.

Zkoušky teoretické: test případně ústní zkouška

Zkoušky praktické:

sjíždění na lyžích - výuka směřující ke carvingovým obloukům, modifikované oblouky, sjezdová průprava
běh na lyžích - klasická technika, volná technika
metodický výstup

Kvalifikace umožňuje plánovat a vést výuku dětí i dospělých za úplatu, umožňuje
získat živnostenský list pro výuku lyžování např. pro vedení lyžařské školy apod.

Cena: cca 4 000,- - 5 500,- Kč za týden (ubytování, polopenze, pojištění, nahrávka
osobní techniky na video, lektorné). Cena se řídí cenou služeb v daném lyžařském
středisku .

Kvalifikace instruktor školního lyžování /určeno pouze pro absolventy VŠ studia pedagogických oborů/

Délka školení: Minimálně 4 dny. Výcvik probíhá na sjezdových i běžeckých lyžích

Teoretické přednášky: Technika a metodika sjíždění a běhu na lyžích, zdravověda,
mazání a konstrukce lyží, nebezpečí hor, topografie.

Zkoušky teoretické a praktické: stejně jako u cvičitele lyžování /nižší požadavky na
úrovni instruktora lyžování/.

Kvalifikace umožňuje: plánovat a vést výuku dětí a mládeže na akcích pořádaných
školami různých stupňů.

Cena: 3000 - 4000,- Kč dle cen v lyžařském středisku (ubytování, polopenze,
pojištění, nahrávka osobní techniky na video, lektorné).